No Title
cv: 3253 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOffice manager
Overberg
in oveleg
opdrachten


Opleidingen:
1979: HAVO
1983: HBO-V
1987: Post HBO- Management
1990: Bedrijfskunde
1995: Schoevers
1997: Diverse vakgerichte workshops (o.a. internet (HTML & Webdisg) computercursussen, WORD, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Lotus 123, Freelance Graphics, GroupWiss, Access, MS-Project, Prince 2, Fysio
1992: Italiaans voor beginnersWerkervaring: Office Management Marja van den Boogert
Office Management bestaat reeds 8 jaar, is een ÚÚnmanszaak.
Ik heb als zelfstandig ondernemer de volgende opdrachten uitgevoerd:
De opdrachten die in langer dan 4 maanden heb uitgevoerd staan vermeld op mijn CV

Directiesecretaresse BAM Vastgoed tot heden
- Secretarieel en organisatorisch gebied (voorbereiden van vergaderingen, voortgangsbewaking, agendabeheer, managementrapportages, correspondentie, e-mail, informatieverstrekking)
- Uitwerken van voorstellen, offertes en rapportages.
- Fungeren als vraagbaak
- Zorg dragen voor zaken op procedureel-organisatorisch vlak, adviseren op operationeel terrein
- Bijhouden van het relatiebeheersysteem.
- Organiseren van evenementen (zakenlunches, evenementen, reizen)
- Verzorgen van de post, e-mail en bewaakt de follow-up. Afhandelen van administratieve procedures.
- Overlegvormen en besprekingen voorbereiden en organiseren.
- Verzorgen van de correspondentie en reviewen van Koop/Huurcontracten
- HRM. De werving & selectie voor vast- en flexpersoneel door het registreren en verwerken van sollicitaties.
- Interne en externe communicatie. Co÷rdineren en onderhouden van het intranet, verzorgen van de digitale nieuwsflits, organisatie van themadagen, bewaking van de communicatiestrategie, beheren van de bibliotheek.
- Verzamelen en registreren van digitale en ondertekende tijdsverantwoordingen, Backup voor diverse werkzaamheden, zoals controleren en verwerken van inkoopfacturen en personeelsdeclaraties, verzamelen operationele informatie ten behoeve van facturatie en opstellen van maandelijkse Business Review, verwerken van ziek- en betermeldingen, enz.

Projectsecretaris Politie Justitie en Veiligheid ISC Odijk
- Aanleveren van benodigde informatie ten behoeve van kwartaalrapportages betreft voortgang en planning en evt. afwijkingen ten opzichte van de gestelde scope
- Management rapportage opstellen.
- Adviseert, gevraagd en ongevraagd, de projectmanager en de overige projectteamleden m.b.t. de planning van de projecten
- Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan
- FinanciŰle administratie monitoren
- Project- en voortgangsrapportages opstellen, controleren en opstellen van projectplanningen en mijlpalen
- co÷rdinatie en voortgangscontrole van in- en externe projecten
- Risico Management
- Informatiebeheer en projectarchivering
- Vorm geven aan de bedrijfsvoering
- Processen beschrijven volgens Prince 2

Project directie HSL - Zuid (Ministerie Verkeer & Waterstaat) Projectsecretaris/Directiesecretaresse
- Ondersteuning van de directeur projectorganisatie HSL-Zuid
- Rapporteren betreft voortgang en planning en evt. afwijkingen ten opzichte van de gestelde scope
- Organiseren van evenementen
- Bewaken actielijst
- Opstellen van contracten
- Verslaglegging stuurgroep, MT en projectvergaderingen
- Logistieke ondersteuning, elektronisch archiefbeheer, opzetten archief
- Co÷rdinator verhuizing

Office Manager HayGroup
- Aansturen secretariaat
- Verslaglegging diverse vergaderingen besprekingen
- PowerPoint presentaties maken
- Teksten redigeren
- Telefonisch contact met de consultants
- Agendabeheer
- Organisatie evenementen, bedrijfsfeesten, jubilea
- Structureren werkzaamheden consultants

Holland Rail Consult (management assistent)
- Agenda en emailbeheer
- Telefonisch onderhoud
- Organiseren van diverse evenementen
- Verslaglegging diverse vergaderingen, besprekingen
- Structureren werkzaamheden projectleider d.m.v. actielijsten en wekelijks werkoverleggen

Nedtrainconsulting (management secretaresse)
- In- uitgaande correspondentie
- Behandeling e-mail (uitzetten bij de juiste mensen)
- Verslaglegging diverse vergaderingen/besprekingen
- Maken van PowerPoint presentaties

Interface Europe (Directie sercretaresse) commercieel, financieel directeur
- Agendabeheer, e-mail beheren
- Beheer relatiebestand
- Organiseren van diverse evenementen
- Verslaglegging en voorbereiding diversen vergaderingen,
- Buitenlandse reizen verzorgen
- Archiefbeheer
- Organiseren van bedrijfsbezoeken, relatie - en klantendagen en personeelsfeesten

D&M Coatings BV (Directie secretaresse)
- In overleg met directeur- betreffende personeelszaken, algemene- en juridische zaken
- Inkoop
- Organisatie van beurzen en congressen
- E-mail: en agenda beheren
- Opstellen actielijst commercieel directeur
- Binnen- en buitenlandse reizen verzorgen,
- Coachen en co÷rdineren secretariaat
- Personeelsblad maken uitvraag voor stukjes etc.

Dennenrust stichting (ambtelijk secretaris OR en notulist van de Raad van Toezicht)
- Notuleren vergaderingen " Raad van Toezicht"
- Verslaglegging van de Ondernemingsraad vergaderingen
- Brieven naar de directie versturen
- Uitzoekwerkzaamheden WOR en CAO
- Trainingen organiseren, boeken en bijwonen

Bosch Snijzaaltechnieken (Office Manager)
- Inspringen bij noodsituatie (plotseling overlijden van de directeur) contacten op de hoogte brengen, mensen opvangen en begeleiden.
- Verslaglegging diverse besprekingen,
- Regelen van een interim directeur,
- Veelvoudig gesprekken met interim directeur om zaken op orde te stellen
- Correspondentie naar klanten en leveranciers (overlijdensbericht)
- Organisatie schema opmaken

Jess systems (Office Manager)
- Aansturen van verschillende mensen
- Agenda, e-mail beheer
- Urenverantwoording invoeren, ziekte verlof etc.
- Personeelsbulletin samenstellen en tekst redigeren
- Deadline bewaking taken projectleider,
- DHV Ingenieursbureau te Amersfoort (Directiesecretaresse)
- Agendabeheer, in uitgaande correspondentie t.b.v. de directeur
- Verzorgen van offertes en presentaties
- Beheer, verslaglegging en voorbereiding diversen vergaderingen.
- Onderhouden van contacten in-externe relaties
- Organiseren van diverse evenementen zoals: relatiedagen, festiviteiten voor Opdrachtgevers en interne festiviteiten

Architectenbureau Stuurman (Office Manager)
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op kantoor
- Bij afwezigheid van de directie beslissingen nemen betreffende het kantoor
- Verantwoordelijk voor de secretariŰle werkzaamheden, leidinggevend aan een secretariaat van 5 werknemers
- Introductie van timemanagement

Niet als zelfstandig ondernemer uitgevoerd.
- Vrije Universiteit ziekenhuis A'dam
- Verpleegkundige A/B/Z
- Afdelingshoofd kinderchirurgie