No Title
cv: 2212 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider, Projectadministratie
Rotterdam
In overleg
opdracht in: Civiele techniek

Basisopleiding
30-08-1983 t/m 30-08-1987 MAVO


30-08-1987 t/m 00-07-1991 MTS Civiele Techniek te Leeuwarden
30-08-1991 t/m 00-07-1993 HTS Civiele Techniek te Leeuwarden 1e en 2e
jaar
30-08-1993 t/m 00-07-1995 TU Delft Civiele Techniek
30-08-1998 HTS Civiele Techniek PBNA

Advisering en opstellen van RAW-bestekken, D&C Contracten zowel aan
uitvoerings- als opdrachtgeverskant. Opstellen van kleinere RAW bestekken op
offerte.
Momenteel uitgevoerde opdrachten:
- Diverse bestekken op offerte basis voor ingenieursbreau's
- Hoofd-planner Controller voor Rijkswaterstaat directie Noord-Holland t.b.v.
de projecten van Bereikbaarheids Offensief Randstad.Inzetbaar als projectleider voor projecten binnen de GWW-sector


periode:01-10-2000 t/m heden
functie:Project manager
bedrijf:Gemeente van ca. 65.000 inw
omschrijving:- Verantwoordelijk voor alle grotere reconstructie werken met
betrekking tot
riolering en verharding.
- Contacten onderhouden met alle betrokken partijen zoals bewoners, bedrijven
etc.
- Verantwoordelijk voor het gehele proces van initiatie tot oplevering

Momenteel nog deeltijd werkzaam i.v.m. afronden van projecten


periode:01-04-1999 t/m 01-09-2000
functie:Bestekcoördinator en ontwerper
bedrijf:Ingenieursbureau van een grote aannemer via detacheringsbureau
omschrijving:- Verantwoordelijk voor opzet en onderhoud moederbestek.
- Adviseren bij D&C-Contracten.
- Ontwerper van kunstwerken in een tenderteam voor D&C contract HSL.
- Ontwerper voor ophogingen, rioleringen, bouwrijp, woonrijp en
reconstructie.


periode:01-11-1997 t/m 30-03-1999
functie:Bestekschrijver
bedrijf:Ingenieursbreau via detacheringsbureau
omschrijving:- Schrijven van bestekken voor project “De Betuweroute”.
- Uitvoeringsbepaling geschreven voor D&C Contract Sliedrecht-Gorinchem.
- Meegewerkt aan moederbestek kunstwerken voor project “De Betuweroute”
- Controleren van fasering en tekeningen van kunstwerken voor project “De
betuweroute”


periode:01-10-1997 t/m 30-10-1997
functie:Bestekschrijver
bedrijf:Ingenieursbureau via detacheringsbureau
omschrijving:Maken van een bestek voor een nieuwbouwlocatie

periode:01-03-1997 t/m 30-09-1997
functie:Ontwerper-Bestekschrijver
bedrijf:Gemeente van 60.000 inw. via detacheringsbureau
omschrijving:Verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitwerken van bestekken
voor riolering
en wegen

periode:01-07-1996 t/m 30-02-1997
functie:Civiel Technisch medewerker
bedrijf:Hoogheemraadschap via detacheringsbureau
omschrijving:1e project: inventariseren en registreren van waterinlaten.
2e project: vaststellen van dijktafelhoogtes en vergunningzones voor primaire
waterkeringen.