No Title
cv: 2194 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInformatie- Functional Analyst, Systeemontwerper, Applicatiebeheerder
Amsterdam
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-01-1984 t/m 31-01-1989 universitaire studie politicologie
01-01-1989 t/m 30-08-1990 universitaire studie internationale betrekkingen


01-01-1991 t/m 06-01-1991 Opleiding tot Database Specialist
01-01-1992 t/m 01-01-1992 AMBI HS-2
01-01-1999 t/m 01-02-2001 Open Universiteit: diverse cursussen (oa Java)

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-01-1995 t/m 31-12-1999 Besturingssystemen: unix, windows NT, Novell
01-01-1995 t/m 31-12-1999 Uniface: diverse cursussen versie 5, 6 en 7
01-01-1995 t/m 31-12-1999 DBMS: Progress, Sybase, Solid
01-01-1995 t/m 31-12-1999 Programmeren: C, Impromptu, Powerplay01-01-1995 t/m 31-12-1999 Besturingssystemen: unix, windows NT, Novell
01-01-1995 t/m 31-12-1999 Uniface: diverse cursussen versie 5, 6 en 7
01-01-1995 t/m 31-12-1999 DBMS: Progress, Sybase, Solid
01-01-1995 t/m 31-12-1999 Programmeren: C, Impromptu, Powerplay

Gedio Automatisering is in oktober 1999 opgericht door Onno Mot. Hij is sinds
1991 werkzaam in de automatisering en sinds 1 januari 2000 is hij als
zelfstandig automatiseerder beschikbaar via zijn bedrijf Gedio Automatisering.
Gedio Automatisering is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
Gedio Automatisering richt zich op het verlenen van diensten op het gebied van
automatisering, in het bijzonder op het gebied van de systeemontwikkeling en
alles wat daar mee samenhangt. Onno Mot heeft zich in de periode 1995-2001
beziggehouden met systeemontwikkeling met behulp van de 4GL
ontwikkelomgeving
Uniface in kombinatie met een relationele database (Oracle, Solid, Sybase en
anderen) . Hierbij ging het zowel om ontwerp,bouw als testen. Begin 1996 is
hij door Compuware gecertificeerd als Qualified Uniface Developer. Sinds 2001
richt Gedio Automatisering zich op begeleiding bij het hele proces van de
systeemontwikkeling.

Gedio Automatisering biedt de volgende diensten aan:
- toezicht op voortgang ontwikkelingsprojecten door ingehuurde partij(en):
* beoordelen aangeboden mensen voor detachering
* beoordelen projectopzet
* beoordelen en kritisch volgen projectplanning
* bewaken voortgang
- coördinatie ontwikkelingsprojecten
- informatie-analyse
- systeemontwerp
- schrijven van documentatie / handleidingen
- applicatiebeheer
- specifiek advies op het gebied van de 4GL ontwikkelomgeving Uniface

Inzet van Onno Mot is mogelijk voor minimaal één dag incidenteel tot maximaal
32 uur per week voor langere tijd. Betaling is mogelijk op basis van
facturering per uur of fixed-price.

Gedio Automatisering maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van de
Vereniging van Onafhankelijke IT-Specialisten (VONIT).


periode:01-01-1991 t/m heden
functie:ontwikkelaar, ontwerper, analist, consultant
bedrijf:diverse
omschrijving:Meer dan twintig ontwikkelingsprojecten bij bedrijven en instellingen als
de
KLM, de PTT, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van
VROM, Compuware, de Landbouw Universiteit Wageningen, de KNVB, de
Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Holland Casino, de Onderlinge, het
Academisch Ziekenhuis Utrecht, de Koninklijke Marine en Getronics HR
Solutions.
Belangrijkste ontwikkelomgevingen/databases: Uniface (versie 5, 6 en 7),
Oracle, Sybase en Solid.
Meer informatie is te vinden op de internetsite www.gedio.nl.