No Title
cv: 2176 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCo÷rdinator, Counselor, Business consultant, Organisatieadviseur, Loopbaan adviseur
Amstelveen
In overleg
opdracht in: Gezondheidszorg en welzijn, Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy, Perso

Basisopleiding
01-09-1972 t/m 26-06-1976 lyceum
01-10-1976 t/m 15-06-1980 Universiteit / Poolse taal- en letterkunde
01-09-1984 t/m 01-10-1986 College vertalingen voor beedigd vertaalster
Pools-Nederlands
15-09-1984 t/m 01-07-1986 U.v.A. Slavische seminarium/ dissertatie


14-01-1989 t/m 15-05-1990 Managment opleiding VU te Amsterdam
14-09-1996 t/m 16-07-1998 Opleiding voor Makelaar M.O.O.G.

advisering diverse projecten (bij.samenwerkingsprojecten tussen fondsen,
gemeente, stichtingen), ontwikkeling projecten, ontwerp project,
het bij elkaar brengen van finacien:
- het zoeken naar subsidies, sponsors, andere onconventionele wegen.
- zeer goed en scherp in het beoordelen van halbaarheid van een project.
- parate kennis van diverse ontwikkelingen op het gebied 'allochtoon'
- parate kennis van diverse ontwikkelingen op het gebied eigen bedrijf starten
zowel als rechtspersoon als freelancer
ik ben een generalist met hoge abstractie vermogen, zeer creatief en gedreven,
veelzijdig, met gevoel voor humor, flexibel, initiatiefrijk, risicobereid.


periode:01-10-1995 t/m 00-00-0000
functie:adviseur projecten, adviseur ondernemers
bedrijf:gemeenten, hoge scholen, stichtingen
omschrijving:diverse advies funtcties binnen non-profit en commerciele organisaties

- projecten bedenken/ ontwikkeling ideeen voor diverse doeleinden
- advisering en ontwikkeling projecten, schrijven van projectplannen
maken van begroting - gemeenten, onderwijs instellingen zoals hoge scholen
- het zoeken naar financiers
- het begeleiden vanuit de stichtingen het bouwprojecten onder andere:
sportcentrum, jongerencentrum annex kerkgebouw
ondersteunen van stichtingen en basisorganisaties
- ondersteunen van startende ondernemers,
- schrijven van business planen,
- advisering en begeleiding bij het zoeken naar financiers
- bemiddeling bij afwikkelen van bedrijfsproblematiek van Nederlandse
bedrijven in Polen

periode:01-06-1991 t/m 01-08-1993
functie:adviseur scholing, opleiding
bedrijf:BIC- arbeidsvoorzining
omschrijving:adviseren particulieren, scholen, instellingen betreffende
arbeidsmarktsituatie, scholingsperspectieven, opleidingen


periode:01-05-1991 t/m 31-08-1995
functie:Projectleidster projecten
bedrijf:gemeentelijke stichting
omschrijving:Project PAS- leiding geven aan drie medewerkers,
ondersteuning, begeleiding, advies en voorbereiding van voorlichtingsdagen
voor allchtone groeperingen.
bedenken, schrijven en opzetten van activiteiten en projecten met betrekking
tot werkgelegenheid
beleidsonderzoek naar het effect van banenpoolregeling onder allochtone
werklozen
- Project Stimulering Multicultureel Ondernemerschap/ het idee en het project
is zelf door mij bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd.
adviseren, begeleiden en ondersteuning van startende ondernemers,
coordinatie van projecten, externe contacten, netwerken met ondernemers etc.

periode:01-04-1990 t/m 01-05-1991
functie:Onderzoekster
bedrijf:Gemeente
omschrijving:zelfstandig beleidsonderzoek uitgevoerd naar scholingsmogelijkheden
voor
allochtonen in Lelystad
resultaat rapport: Omtrekkende bewegingen, april 1991