No Title
cv: 2122 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMedewerker Recreatie en Toerisme
VELDHOVEN
In overleg
Detachering in Toerisme en Recreatie

Basisopleiding
00-00-1967 t/m 00-00-1972 HAVO, Apeldoorn
00-00-1974 t/m 00-00-1975 MBO Inrichtingswerk Kopse Hof Nijmegen
00-00-1975 t/m 00-00-1980 Universiteit voor Theologie en Pastoraat (Kand)


00-00-1990 t/m 00-00-1991 SEPR1 en 2 (vakbekwaamheid reisbureaubedrijf)
00-00-1992 t/m 00-00-1997 HBO Management in Toerisme en Recreatie, Breda

Cursussen en bedrijfsopleidingen
Div. cursussen Projectmanagement
Journalistiek schrijven
Marketing voor non-profit organisatiesDiv. cursussen Projectmanagement
Journalistiek schrijven
Marketing voor non-profit organisaties

Faia beschikt over parate kennis op het terrein van communicatie,toerisme en
recreatie en ontwikkelinggsamenwerking. Ook kent zij een brede orientatie op
verschillende vakgebieden en (maatschappelijke) ontwikkeling. Dat maakt het
mogelijk oim over eigen grenzen heen te kijken en verbindingen te leggen.
Praktische toepassing van inhoudelijke kennis en visie is mogelijk dank zij
brede ervaring en vaardigheden in project- en procesmanagament in
verschillende werkvelden.


periode:01-09-2000 t/m 15-10-2001
functie:Senior Projectmanager
bedrijf:Detacheringbureau Toerisme en Recreatie
omschrijving:Voor dit bedrijf heb ik twee projecten begeleid:
>> Productontwikkeling: een thematische routestructuur van wandelen,
fietsen en eventuele heraanleg van een smalspoortracť in relatie tot de
vroegere kleiwinning/steenfabricage en haar gevolgen voor het landschap;
>> Begeleding van de productontwikkeling en een productmarktplan voor
cultuurtoeristische producten rond 'Van Gogh'in Zundert en Etten-Leur,
inclusief de organisatie van een landelijke expertmeeting.

periode:01-05-2000 t/m heden
functie:directeur/eigenaar
bedrijf:Faia, bureau voor project- en procesmanagement
omschrijving:Recente opdrachten:
>> (Interim)senior beleidsmedewerker Recretie en Toerisme bij de
gemeente Schouwen-Duiveland;
>> Discussie/beleidsnotities 'Novib en toerisme' en 'Novib en
vrijwilligers';
>> Onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van de realisatie van
een recreatiestrand in de gemeente Wijdemeren;
>> Ontwikkeling en begeleidng van de activiteiten van Novib als
hoofdsponsor van het Festival Mundial in Tilburg

periode:15-06-1999 t/m 01-06-2001
functie:adviseur
bedrijf:adviesbureau recreatie, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling
omschrijving:Als advsieur en extern projectleider heb ik:
>> bijgedragen aan de tot standkoming van beleidsnota's voor de
provincies Overijssel en Gelderland;
>> projectmanagement gedaan van een samenwerkingsverband ten behoeve van
de totstandkoming van ruiterpaden (stimulans agrarisch toerisme);
>> een grensoverstijgend project rondom 'kadesteden'geŽvalueerd op haar
effecten voor de samenwerking;
>> voor enkele provinciale sportraden activiteitenplannen ontwikkled
voor loketten voor regionale belangenbehartiging van de gebruikers van
recreatieve en sportvoorzieningen.periode:01-07-1980 t/m 05-05-2000
functie:senior-projectmanager bij ontwikkelingsorganisatie
bedrijf:Internationale ontwikkelingsorganisatie
omschrijving:Binnen dit bedrijf was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
begeleiding
van projecten die op enigerlei wijze een breed publiek informeerde over en
betrok bij relevante en actuele thema's uit ontwikkelingsamenwerking. Vorm en
(financiŽle) omvang van de projecten varieerden van een eenvoudig direct
evenement ten behoeve van vrije publiciteit tot inhoudelijke debatten en
congressen met/voor verschillende doelgroepen (o.a. politici/ dagbladen/
maatschappelijke organisaties)en complexe meerjarige samenwerkingsprojecten
met het maatschappelijk middenveld. In het kader van deze projecten heb ik
drukwerk geschreven, geredigeerd en de productie begeleid.