No Title
cv: 1939 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV's



Webschrijver, Trainer Automatisering, Materiaalontwikkelaar trainingen
Veldhoven
In overleg
opdracht in: Communicatie en media, Personeel en Organisatie

Basisopleiding
01-09-1985 t/m 01-06-1991 VWO


01-09-1991 t/m 07-02-1998 Toegepaste Onderwijskunde

Elka Remmers Consulting geeft advies, verzorgt trainingen en ontwikkelt
hulpmiddelen en leermateriaal bij de invoering van Internet en computers in
onderwijs of bedrijfsopleidingen (e-learning) sinds oktober 2001.

E-learning staat voor het gebruik van electronische hulpmiddelen die het
leerproces ondersteunen of aanvullen. Denk hierbij aan het gebruik van
digitale leeromgevingen, collaboratie tools, teleconferencing, toetssystemen,
etc.

Dit is een greep uit de diensten die ik voor u zou kunnen uitvoeren:
- ontwikkelen van een e-learning strategie en een implementatie plan op maat
- advies t.a.v. de selectie of ontwikkeling van een electronische
leeromgeving
- training in het gebruik van een electronische leeromgeving of applicatie
(bijv. TeleTOP, BlackBoard, WebCT, Saba) of ander onderwijskundig gebruik van
applicaties
- advies en ondersteuning tijdens het herontwerpen en herschrijven van de
cursussen
- invullen van de cursussite face-to-face met de klant
- evaluatie van de (on-line) cursussen
- ontwikkelen van handleidingen / instructie materiaal voor de gebruikers
(docenten, studenten, cursus managers)
- ontwikkelen van websites
- schrijven van columns / papers / artikelen over e-learning of aanverwante
zaken

Projecten:
- Klant: Philips CTT (Centre for Technical Training)
Advisering van docenten en programme managers t.a.v. 'nieuwe' werkvormen in
e-learning situaties
- Klant: SVGB (St. Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen)
Ontwikkeling van een 'job aid' voor de implementatie van e-learning op
didactisch niveau en advisering van docenten t.a.v. werkvormen in e-learning
situaties
- Klant: Acadoo
Vertaling van het interface van het Saba Learning Management System van het
Engels naar het Nederlands
- Klant: DINKEL Instituut (Universiteit Twente)
Aanpassen van het Nederlandse en Engelse interface (tekstueel) van de
electronische leeromgeving TeleTOP®; Vertaling van de studenten- en
docentenhandleiding van TeleTOP van het Nederlands naar het Engels


periode:01-09-2002 t/m heden
functie:Onderwijskundige/e-learning consultant
bedrijf:Elka Remmers Consulting

periode:01-09-2000 t/m 01-07-2001
functie:Online leren consultant
bedrijf:Uni-u
omschrijving:Online leren consultant voor het Australische bedrijf Uni-u, te Perth.
Activiteiten: evaluatie en keuze van een digitale leeromgeving (evaluatie van
o.a. BlackBoard en WebCT), ontwikkelen van didactische richtlijnen voor het
maken van online cursussen.

Deze functie heb ik 3 maanden uitgevoerd tijdens mijn wereldreis in dezelfde
periode (Malawi, Australie, Singapore, Maleisie)

periode:01-02-1998 t/m 01-07-2000
functie:Projectmedewerker teleleren
bedrijf:Universiteit Twente
omschrijving:Teleleren ontwerp consultant voor het project TeleTOP aan de
faculteit
Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente. Activiteiten: ontwerpen
van de digitale leeromgeving TeleTOP, trainen van docenten bij het
her-ontwerpen van hun vakken, implementeren van het systeem op andere
faculteiten, lid van de digitale portfolio werkgroep, evalueren van het
systeem en de cursussen.