No Title
cv: 1923 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVerandermanager
Woerden
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy


ETS Amsterdam Telecommunicatie

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-09-1978 t/m 01-09-1980 IBW Bedrijfseconomie01-09-1978 t/m 01-09-1980 IBW Bedrijfseconomie
periode:01-09-1986 t/m 01-09-1990
functie:Project manager services
bedrijf:Digital Equipment B.V.
omschrijving:De functie Services Project Manager hield in dat voor deze categorie
klanten
specifieke services moesten worden opgezet. Te denken valt aan call centers,
logistieke en personele ondersteuning op locatie van de klant, technische
opleidingen, opleidingen etc.

Voorbeeld projecten:

PTT telecom

Bij het data center van PTT Telecom in Groningen is een call center ingericht
met bemensing van Digital en Telecom. Het project had een betere service aan
de eindegebruikers tot doel door middel van een effectievere afhandeling van
meldingen uit het data center en betere bewaking van de voortgang.
Samen met een project manager van PTT telecom is een en ander in een periode
van driekwart jaar gerealiseerd.

Grote rederij (wenst anoniem te blijven)

Onderhoud van VMS systemen aan boord van schepen waar ook ter wereld.
Met de klant is een service organisatie vorm gegeven die derde lijn
ondersteuning had van de DIGITAL services organisatie in een groot aantal
landen van Zuid-Amerika en Afrika tot Australië.
In dit project zijn opleidingen en logistiek en processen en procedures
verzorgd en is veel aandacht gegeven aan de afhandeling en verwerking van
storingsmeldingen vanuit een centraal punt.
Doorlooptijd ruim een jaar.

Oliemaatschappij

Het inrichten van een multi-vendor onderhoudscontract dat voldoet aan de zeer
specifieke eisen van deze klant.
Doorlooptijd vier maanden


periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie:Manager Professional Services
bedrijf:Compaq
omschrijving:Adjunct directeur bij een van de grootste Amerikaanse IT leveranciers
verantwoordelijk voor professionele dinstverlening

Tot de verantwoordelijkheden behoren:
- Ontwikkeling van visie, strategie en portfolio van de Systems Integration
afdeling in synergie met andere business units en partners binnen de ICT
industrie. E.e.a. binnen het Corporate kader
- Het leiden geven aan het management team en daarmee komen tot het opstellen
en uitvoeren van een integraal business plan.
- Het realiseren van gebudgetteerde omzet, groei en marge.
- Werving en selectie van personeel.
- Klanten tevredenheid en motivatie personeel
- Verbetertrajecten en reorganisaties initiëren en bewaken. Ook in overleg met
de ondernemingsraad.
- Realiseren van operationele doelstellingen. productiviteit, efficiency,
project resultaten, klanten tevredenheid, discipline etc.
- Ontwikkeling van nieuwe services en partnerships.
- Toepassen en bewaken van processen, procedures, kwaliteitssysteem en interne
richtlijnen. Sturing op KPI’s.

Het gedefinieerde klantensegment dat direct wordt bediend bestaat uit de top
150 bedrijven van Nederland.
Naast oplossingsgebieden die gebaseerd zijn op de eigen hardware producten is
gekozen voor strategische samenwerking met Microsoft, Cisco, BEA, Oracle en
SAP. Daarnaast met een beperkt aantal detacheerders dat complementaire kennis
kan leveren op inhuur basis.
Inclusief BackOffice organisatie bestaat de afdeling uit ruim 250 medewerkers
en gemiddeld meer dan 100 inhuurkrachten.


periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie:Business unit manager
bedrijf:Digital Equipment B.V.
omschrijving:Het opstarten en tot ontwikkeling brengen van een volledig nieuwe
vorm van
dienstverlening inclusief de waardeketen van marketing en verkoop tot en met
levering.

Na een kort marktonderzoek is een business plan ontwikkeld voor het leveren
van Business Recovery Services (Computer Uitwijkservice) binnen de afdeling
Operations Support Services. Naast het werven van klanten voor deze nieuwe
service moest een compleet nieuw uitwijkcentrum worden opgezet inclusief de
operationele processen. In de loop van de jaren hebben zijn meer dan honderd
klanten gebruik gaan maken van deze vorm van dienstverlening en hebben een
uitwijkcontract afgesloten.
In deze periode is ook samenwerking tot stand gekomen met IBM’s uitwijkservice
ten behoeve van gezamenlijke klanten.
Tevens werd samenwerking gezocht met gespecialiseerde consultants op het
terrein van rampen- en continuïteitsplanning.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Klanten tevredenheid
• Opstellen marketing en business plannen voor de afdeling
• Inrichten uitwijkcentrum binnen het logistieke centrum van DIGITAL in Gouda
inclusief mobiele uitwijk faciliteiten
• Portfolio ontwikkeling
• Personele invulling 7 x 24 x 365
• Technische infrastructuur beheren
• Opstellen van een operationeel en resource plan
• Verbeter trajecten initiëren gericht op effectievere planning en
uitwijktesten