No Title
cv: 1799 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInterim-manager
Haarlem
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy

Basisopleiding
01-06-1981 t/m 01-06-1987 MTS


01-09-1987 t/m 01-06-1991 HBO Arbeidsverhoudingen & Personeelswerk
periode:01-06-1998 t/m 30-06-2000
functie:Projectmedewerker P&O/Salarisadministratie
bedrijf:ConneXXion Vervoersmaatschappij
omschrijving:Tijdens het dienstverband bij ConneXXion verantwoordelijk voor een
groot
aantal projecten waaronder:
1. Het op één lijn brengen van een groot aantal procedures
op het gebied van P&O en salarisaministratie. ConneXXion
bestaat uit een groot aantal aparte bedrijven die tot
dan toe allemaal op een eigen wijze de procedures
administratief invulden. Het is gelukt eenduidigheid in
de hantering van deze procedures te krijgen waardoor de
onderneming nu op één wijze met deze procedures omgaat;
2. Het 'wegwerken' van en groot aantal GAK-boetes, waarbij
de betrokken leidinggevenden tevens geleerd is hoe deze
boetes zijn te voorkomen of hoe, wanneer er toch een
boete zal worden opgelegd, door betrokkenen dan dient te
worden gehandeld;
3. Het opleiden van een achttal administratief medewerkers
P&O en een medewerker WAO t.a.v. hun functie;
4. Het in kaart brengen van het ziekteverzuim binnen de
onderneming. Het ging hierbij met name om het langdurig
ziekteverzuim. Deze gegevens en de aangedragen adviezen
vormden het uitgangspunt van het (nieuwe) ziektverzuim-
beleid dat door de onderneming is bepaald.
5. Een aantal kleinere projecten welke staan beschreven in
mijn uitgebreide CV welke ik u graag via e-mail toestuur.

periode:01-06-1994 t/m 01-06-1998
functie:Personeelsfunctionaris
bedrijf:Kijkgrijp DekaMarkt NV
omschrijving:Tijdens het dienstverband bij deze regionale supermarktketen o.a.
verantwoordelijk voor:
1. De operationele personeelswerkzaamheden voor circa 2200
medewerkers;
2. Het aanleveren van onderwerpen en de hiervoor benodigde
gegevens van twee stuurgroepen (stuurgroep Ziekteverzuim
en stuurgroep ARBO.

Voor verdere gegevens omtrent dit dienstverband verwijs ik u naar mijn
uitgebreide CV welke ik u graag via e-mail toestuur.

periode: