No Title
cv: 1544 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBouwprojectleider
Duivendrecht
In overleg
opdracht in: Bouwnijverheid

Basisopleiding
00-00-1978 t/m 00-00-1983 VWO


00-00-1983 t/m 00-00-1987 HTS werktuigbouw

Cursussen en bedrijfsopleidingen
00-00-1997 t/m 00-00-1998 projectleider ontwerp- en adviesbureau (BOB)00-00-1997 t/m 00-00-1998 projectleider ontwerp- en adviesbureau (BOB)
periode:00-00-1994 t/m 00-00-2000
functie:projectleider installaties
bedrijf:gemeente
omschrijving:- projectleiding van nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van
klimaatinstallaties, loodgieterswerken, sanitaire voorzieningen, elektrische-,
communicatie- en beveiligingsinstallaties en liften
- projectleiding bestaande uit;
- schrijven van programma's van eisen
- (europees) aanbesteden van advieswerk
- maken en toetsen van ontwerpen van installaties
- redigeren en toetsen van bestekken
- maken en toetsen van kostenramingen en begrotingen
- (europees) aanbesteden en gunnen van werken
- houden van toezicht
- budgetbewaking
- oplevering en nazorg
- opstellen van meerjarenplanningen voor groot onderhoud
- opstellen van onderhoudsbegrotingen
- inspecteren van installaties voor vaststellen onderhoudsbehoefte


periode:00-00-1992 t/m 00-00-1994
functie:techniker AC/CV
bedrijf:installateur
omschrijving:- particuliere woningbouw
- ontwerpen van verwarmingsinstallaties en ventilatie systemen
- maken van offertes
- begeleiden van monteurs
- inkoop van materiaal

periode:00-00-1988 t/m 00-00-1991
functie:assistent projectleider installaties
bedrijf:woningcorporatie
omschrijving:- sociale woningbouw
- voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud aan liften, collectieve
cv-installaties en ventilatiesystemen
- opstellen van meerjarenplannen voor groot onderhoud
- opstellen van onderhoudsbegrotingen
- inspecteren van installaties voor vaststellen onderhoudsbehoefte