No Title
cv: 1497 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProductontwikkelaar, Verandermanager, Marketing manager, Marktonderzoeker, Adviseur (Marketing)
Bussum
In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Management en Consultancy, Marketing

Basisopleiding
01-09-1974 t/m 01-09-1981 Atheneum
01-09-1981 t/m 01-09-1988 Universiteit van Amsterdam (bedrijfskunde)


NIMA-C
periode:01-10-2002 t/m 31-05-2002
functie:Projectleider
bedrijf:Delta Lloyd
omschrijving:• introductie VerzuimEffect (verzuimbeheersing: begeleiding,
reintegratie en
preventie)
• opzetten arbodienstverlening (registratie en ziek- en herstelmeldingen)


periode:01-08-2001 t/m 01-11-2001
functie:Directeur/verandermanager
bedrijf:Uitgeverij
omschrijving:• begeleiden reorganisatie als gevolg van overname
• sanering assortiment en financiλle huishouden
• opstellen commercieel beleid


periode:01-07-2001 t/m 01-09-2001
functie:consultant/verandermanager
bedrijf:Interpolis
omschrijving:• advisering omtrent wijziging rolverandering en gekoppeld daaraan
nieuwe
functie/taakomschrijving van de afdeling Relatiebeheer (13 FTE) als gevolg van
multichanneling
• advisering omtrent organisatorische en HRM-consequenties van het
veranderingstraject


periode:01-03-2001 t/m 01-06-2001
functie:marktonderzoeker
bedrijf:assurantietussenpersoon
omschrijving:• Onderzoek naar interne organisatiewijziging, herinrichting
productportfolio,
wijziging vergoedingensystematiek
• Herinrichting en herpositionering van een van de labels tot facilitaire
dienstverlener voor andere assurantietussenpersonen
• Haalbaarheidstudie nieuw dienstverleningsconcept


periode:01-01-2001 t/m 01-04-2001
functie:projectleider marketing/marktonderzoeker
bedrijf:Uitgeverij
omschrijving:• projectleider marketing
• coaching nieuwe marketingcoordinator
• haalbaarheidsstudiesperiode:01-10-2000 t/m 01-07-2001
functie:projectleider/consultant
bedrijf:Rabobank
omschrijving:• projectleider introductie diverse dienstverleningsconcepten
• advisering herstructurering en -positionering afdeling Productvoering &
Communicatie
• professionaliseren marketing- en intern en extern communicatiebeleid


periode:01-01-2000 t/m 01-10-2000
functie:interimmanager/verandermanager
bedrijf:Uitgeverij
omschrijving:• management afdelingen marketing (3 FTE) en voorlichting (2 FTE)
• formuleren en (laten) uitvoeren van een marketing- en communicatiebeleid
(opstellen van een marketingplan plus de implementatie ervan)
• voorstellen doen voor de verbetering van de bestaande organisatiestructuur,
processen en werkprocedures op de afdeling en in relatie tot de interne
omgeving.
• voorzitten van en participeren in projectgroepen op het gebied van
productontwikkeling, e-commerce en communicatie/promotieperiode:01-07-1999 t/m 01-12-1999
functie:interimmanager/verandermanager
bedrijf:ING Bank Nederland
omschrijving:• leidinggeven aan afdeling productmanagement (19 FTE)
• productbeheer en - ontwikkeling
• migratie naar electronic banking en internet
• multichannelingbeleid
• optimalisatie werkprocessen
• reorganisatie en functiewijzigingstraject


periode:01-09-1998 t/m 31-03-1999
functie:consultant
bedrijf:NVS Zorgverzekeraar
omschrijving:• ontwikkelen verzuimbeheersingsconcept (preventie, reintegratie)
• marktintroductie nieuwe product- en dienstenconceptperiode:01-01-1997 t/m 04-01-2003
functie:marktonderzoeker
bedrijf:Felderhoff Research
omschrijving:Zelfstandig marktonderzoeker binnen verschillende branches diverse
onderzoek
uitgevoerd. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, online-onderzoek, klant- en
medewerkertevredenheidonderzoek, bekendheid- en imago-onderzoek,
communicatie-onderzoek, pretesting etc.