No Title
cv: 1423 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sHuman Resources Manager, Personal Job Coach, P en O -er, Loopbaan adviseur, Arboco÷rdinator
Papendrecht
In overleg
opdracht in: Personeel en Organisatie

Basisopleiding
01-09-1977 t/m 01-07-1983 HAVO
01-09-1983 t/m 01-07-1987 HBO-Personeelswerk


01-01-1990 t/m 01-09-2001 Diverse vakinhoudelijke seminars e.d.
01-03-1991 t/m 01-06-1991 Beleidsadvisering
01-10-1998 t/m 01-11-1998 Word en Excel
01-11-1998 t/m 01-12-1998 Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Zie CV en met name de omschrijving bij de Ervaring als Interim
P&O-adviseur.


periode:01-09-2001 t/m heden
functie:Interim P&O-adviseur
bedrijf:diverse sectoren
omschrijving:Vanuit een ruime mate van kennis en ervaring op vele
aandachtsgebieden binnen
het P&O-vakgebied thans bijna twee jaar werkzaam als zelfstandig Interim
P&O-adviseur, zowel op strategisch, taktisch als operationeel niveau.
Aandachtsgebieden waarin ik de afgelopen jaren veel ervaring en affiniteit
heb opgebouwd zijn:
- Arbeidsmarktcommunicatie, werving, selectie, aanstelling en introductie;
- Personeelsontwikkeling, waaronder personeelsbeoordeling,
functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, opleidingsbeleid
en in- en doorstroomtrajecten;
- Individuele loopbaanbegeleiding, waaronder loopbaanoriŰntatie, herplaatsing
en outplacement, re´ntegratie, coaching, conflictbegeleiding en
schaduwmanagement;
- Competentiemanagement;
- Managementdevelopment;
- Reorganisaties, outsourcing, fusies, acquisities;
- Ziekteverzuimbeheersing en arbo-beleid;
- Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden.
Ik beschik over ruime kennis, vaardigheden en ervaring ten aanzien van de
dagelijkse uitoefening van de operationele en leidinggevende taken in
functies en projecten binnen het P&O-spectrum.

periode:01-08-1999 t/m 01-09-2001
functie:Hoofd Personeel en Organisatie
bedrijf:Grafimediasector
omschrijving:Groeps- en vestigingsmanagement adviseren en ondersteunen bij de
ontwikkeling
en de uitvoering van het P&O-beleid. Belangrijk project was het
ontwikkelen en implementeren van een HRM-beleid: het management van de
werkmaatschappijen aan de hand van een aangedragen methodiek stimuleren tot
het vaststellen van de benodigde competenties van medewerkers voor de
toekomstige organisatie. Vervolgens hierop afstemmen het loopbaanbeleid en
opleidingsbeleid. Andere belangrijke projecten waren het ontwikkelen van een
effectief op kostenbesparing gericht ziekteverzuimbeleid plus het ontwikkelen
van een landelijk netwerk met onderwijsinstellingen. Dit laatste project is
bedoeld om een gegarandeerde instroom van jonge geschoolde medewerkers naar
de toekomst te garanderen. Voorts zowel vanuit organisatorisch als sociaal
oogpunt betrokken bij reorganisaties, fusies, overnames en acquisities van
bedrijven.

periode:01-11-1997 t/m 01-08-1999
functie:Personeelsmanager
bedrijf:Marketing en verkooporganisatie voedingstuinbouw
omschrijving:Mijn functie betrof het ondersteunen van het management van de
verschillende
locaties op het gebied van P&O. De taken ontwikkelden zich vanuit
uitvoerende werkzaamheden naar advisering van het management, waaronder het
aanreiken en implementeren van P&O-instrumenten. Op centraal niveau deed
ik twee projecten: deelname aan een team t.b.v. de invoering van een systeem
van flexibele arbeidsvoorwaarden plus het leiding geven aan de uitvoering en
ontwikkeling van het interne mobiliteitbeleid.

periode:01-03-1994 t/m 01-11-1997
functie:Chef Personeelszaken
bedrijf:Scheepsbouw/ scheepsreparatie
omschrijving:Mijn functie bestond in de eerste plaats uit het adviseren van de
directie op
het gebied van P&O. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van het
ziekteverzuimbeleid, een flexibele werktijdenregeling en een opleidingsbeleid
(o.a. een eigen bedrijfsschool). Ook aan het overleg van directie met
ondernemingsraad en daarnaast met vakbonden werd door mij deelgenomen.
Daarnaast had ik een adviserende en ondersteunende taak naar de managers van
het bedrijf. Hierbij moet gedacht worden aan werving, selectie, ontslag,
personeelsbeoordeling, functiewaardering, organisatieontwikkeling en
loopbaanbegeleiding. Tot slot was ik tevens verantwoordelijk voor de
salarisadministratie.

periode:01-10-1989 t/m 01-02-1991
functie:Landelijk dagelijks bestuurder personele zaken
bedrijf:vakbeweging/ jongerenorganisatie
omschrijving:Bij de start van mijn functie was ik verantwoordelijk voor alle
werkzaamheden
op het gebied van P&O. Na stopzetting van de totale subsidie door de
overheid diende de organisatie op te houden te bestaan, zodat mijn functie
veranderde in het onder meer zorgdragen voor het collectief ontslag van alle
96 medewerkers. Hierbij was van groot belang het overeenkomen en uitvoeren
van een sociaal plan met de vakorganisatie FNV en het overleg hieromtrent met
de Ondernemingsraad. De onderhandelingen werden onder mijn leiding gevoerd.
Voorts lid geweest van de commissie van liquidatie van februari 1991 tot
februari 1994.

periode:01-01-1988 t/m 01-07-1989
functie:Personeelsfunctionaris (op tijdelijke basis)
bedrijf:dienstverlening
omschrijving:Het starten van een afdeling Personeelszaken. Naast de
voorkomende
operationele werkzaamheden adviseerde ik directie en management op het gebied
van personeelsbeleid en rechtspositie, zoals:
- werving, selectie en ontslag;
- vormgeving en toepassing rechtspositie;
- regeling werktijden en verlof;
- loopbaanbegeleiding.

periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie: