No Title
cv: 1332 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProgrammeur, ICT Trainer
Waarder
In overleg
opdracht in: Visual Basic / Office, Informatietechnologie


Word basis
Word gevorderd
Excel basis
Excel gevorderd
PowerPoint
Lotus Notes basis
Lotus Notes Application Development I
01-04-1990 t/m 02-04-1990 Windows
periode:01-09-1995 t/m heden
functie:Eigen bedrijf
omschrijving:Het verzorgen van interne opleidingen bij bedrijven m.b.t. de Microsoft
Office
pakketten (m.u.v. Access en Project).

Het maken van cursusmateriaal voor bovengenoemde pakketten.

Het samenstellen van opleidingsplannen, o.a. rekening houdend met het creëren
van homogene groepen.

Werkplekondersteuning na gevolgde opleiding, om het optimaal gebruik van de
betreffende pakketten te waarborgen.

Microsoft Office aanpassen aan de wensen van de eindgebruiker om zo efficiënt
mogelijk te werken, hierbij valt te denken aan het maken van sjablonen, het
programmeren in VBA e.e.a. volgens de huisstijl
van het bedrijf.

Het helpen implementeren en het verzorgen van trainingen van Peregrine Service
Center (helpdesk registratie tool) op Europees niveau.

Consultancy werkzaamheden m.b.t. het implementeren van software pakketten,
wereldwijd.


periode:01-12-1992 t/m 31-08-1995
functie:Personal assistant Information Manager
omschrijving:Organiseren, plannen en coördineren van software trainingen voor het
gehele
bedrijf bestaande uit 180 personen.

Implementatie van een geautomatiseerd beoordelingssysteem voor alle managers
en supervisors middels Lotus Notes.

Het beheer van de elektronische agenda “Ontime” voor het gehele bedrijf;
installeren, werkbaar houden, cursus geven en support verlenen.