No Title
cv: 1251 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant, Windows-NT, IT Manager, Counselor
Amstel
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie, Zakelijke dienstverlening

Basisopleiding
01-08-1968 t/m 01-06-1973 MAVO
01-08-1973 t/m 01-06-1977 Kokschool
01-08-1987 t/m 01-06-1988 ISI project (omscholingsproject)
01-02-1996 t/m 01-06-2000 Diverse opleidingen tot HBO Niveau


Ambi
Novell cursus
MCSE
Projectmanagement
periode:01-12-2001 t/m heden
functie:Technisch projectleider
bedrijf:PTS Software
omschrijving:Behulpzaam geweest bij het reorganiseren van PTS Software. De
organisatie ging
van een decentrale organisatie naar een centrale organisatie. 2 Servers
geďnstalleerd met Windows 2000 en een Citrix farm voor de thuiswerkers. Met
behulp van een VPN client kan er thuis een connectie gemaakt worden via het
intranet en de via de ICA client van Citrix komt men op de Windows 2000 Server
in Bussum terecht. Er wordt op twee Citrix servers gewerkt(load balancing).Dit
om de performance te garanderen.periode:01-06-2001 t/m 31-11-2001
functie:Assistent projectleider
bedrijf:Select (moederbedrijf PTS)
omschrijving:Werkzaamheden ten behoeve van het kennismanagementsysteem
van PTS.
Het kennismanagementsysteem wordt toegepast door het in kaart brengen van
kennis, vaardigheden en competenties. Er is een cyclus van maximaal 1 jaar of
het duur van een project. In deze cyclus worden er een aantal afspraken
gemaakt die binnen de gestelde tijd een verbetering van deze drie dingen moet
opleveren. Als we over competenties praten, zijn er 2 verschillende soorten
competenties. Kerncompetenties en competentie de noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van een bepaalde functie. Een kerncompetentie van PTS is Bezieling
of Flexibiliteit. Een gewone competentie is b.v. Leiding geven. Kennis en
vaardigheden kunnen ook naar aanleiding van cursussen, ervaring etc.
verbeterd worden. Er zijn, via de Iso9000/2000 standaard, een aantal standaard
documenten vervaardigd voor het bijwerken van het KMS. Samen met de OR is er
gewerkt aan een degelijk KMS, maar wat toch flexibel is en blijft.


periode:01-01-2001 t/m 31-05-2001
functie:Technisch Projektleider
bedrijf:Defensie Telematica Organisatie
omschrijving:Het CCK is halverwege 2000 overgegaan van de Landmacht naar
DTO. Dit hield in
dat het project smartcard een aantal maanden heeft stil gelegen. In die tijd
heeft het CCK een reorganisatie meegemaakt en is de automatisering van de
landmacht vervangen door een nieuw serverpark met LAN2000 (Nieuw netwerk
defensie). Na de reorganisatie is de afdeling beheer bij de afdeling Projecten
terechtgekomen. De eerste maanden zowel voor de afdeling beheer als projecten
gewerkt, totdat de beheerkant overgenomen werd. Daarna verantwoordelijk voor:
Het inventariseren van verschillende beleidsterreinen binnen defensie voor het
invoeren van de Smardcard voor de gehele defensie. Het zelfstandig uitvoeren
van Back Office installaties (Oracle databases) en Front Office installaties
op verschillende platformen(Windows NT( Marechaussee, Luchtmacht, Dico)
Alpha VMS(Marine) en Unix(Centrale Organisatie))
Het adviseren en ondersteunen van de Projectmanager voor de invoer van de
beleidsterreinen binnen Defensie.


periode:01-06-1999 t/m 31-12-2000
functie:Senior Netwerkbeheerder
bedrijf:Koninklijke Landmacht CCK
omschrijving:Als Senior Netwerkbeheerder begonnen bij de afdeling beheer van het
CCK. Op
dat moment was de Koninklijke Landmacht bezig met het uitrollen van de
Multifunctionele Smartcard. Deze Smartcard is een identiteitskaart voor de
Landmacht en tevens een militair paspoort voor grensoverschrijdende
activiteiten. Daarnaast moet de smartcard gaan dienen voor verschillende
toepassingen, zoals VOKA(Gratis voeding voor militairen), tijdsregistratie,
winkels in buitenland (rantsoenkaart)etc..
Verantwoordelijk voor het inventariseren van Garnizoenen voor de Landmacht. Na
de inventarisatie werd er een voorstel geschreven op welke wijze het garnizoen
ingevoerd zou worden. De belangrijkste factoren bij de Back-office installatie
waren • Het inrichten van een bestaande Oracle Server met de desbetreffende
tabellen, indexen, data en gebruikers. • Het inrichten van een machine(EBV =

Electronisch Berichten Verkeer) voor het verzenden van berichten van de Oracle
Server die bij het garnizoen staat naar de Centrale Oracle server die bij het
CCK in Gouda staat. • Het aanmaken van een account op de lokale Exchange
Server voor de verzending van de berichten. Daarnaast vonden er Front-Office
installaties plaats. Dit houdt het volgende in: • Het plaatsen van de
applicatie op de Office
Server(Client Server Applicatie), • Een Oracle Client installatie op een
werkstation • Het installeren van een ODBC driver voor Oracle. Door deze
installaties kon men een verbinding maken met de Oracle Database in het
Garnizoen voor het aanvragen, beheren, verstrekken, innemen van een smartcard.
Naast de werkzaamheden voor de Back- en Frontoffice installaties ook
verantwoordelijk voor: • Intern Netwerkbeheer bij het CCK • Packages nakijken
voor LAN2000(nieuwe netwerk
voor defensie) • Verzorgen van mobiele invoer en verstrekkingslan's voor de
bulk invoer bij de garnizoenen. Checken van netwerkverbindingen voor invoer. •
Oplossen van problemen(Tier 2) die zijn aangemeld bij de Helpdesk(Tier 1.)


periode:01-01-1999 t/m 01-06-1999
functie:Coördinator End User Services
bedrijf:Lucent Technologies Leidschendam, Nieuwegein
omschrijving:Lucent Nederland heeft verschillende locaties met toen nog ieder hun
eigen
helpdesk. Teneinde dit te centraliseren is een End User Service opgezet voor
Lucent. Binnen dit project verantwoordelijk voor de co-ordinatie en de
afstemming tussen de verschillende locaties. Ook een aantal nieuwe mensen
ingewerkt in Nieuwegein en Leidschendam. Daarnaast verantwoordelijk voor het
installeren van
nieuwe hardware en software en het oplossen van problemen voor de helpdesk
voor 2000 werkplekken.


periode:01-02-1996 t/m 31-12-1998
functie:Coördinator End User Services
bedrijf:Lucent Technologies Hilversum
omschrijving:Verantwoordelijk voor het installeren van nieuwe hardware en software
op
desktops en laptops en het oplossen van problemen voor de helpdesk ten behoeve
van zo'n 2000 werkplekken. Ook meegewerkt aan het milleniumproject. In deze
periode de volgende cursussen gevolgd: Windows NT 3.51 Desktop en server;
Windows NT 4.0 Administration; Windows NT 4.0 Core Technologies; Helpdesk
Support.periode:01-01-1996 t/m 01-02-1996
functie:2de lijns support medewerker
omschrijving:Geven van PC support op de afdeling Automatisering. Installeren PC's
op Novell
netwerk en AS400.