No Title
cv: 1211 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT-specialist (allround) / Softwareontwikkelaar
AN
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-09-1966 t/m 01-06-1972 HBS-B


01-09-1978 t/m 01-06-1980 Statistisch Analist VVS
01-09-1982 t/m 01-06-1986 Ambi II

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-09-1972 Software engineering e.d., vele01-09-1972 Software engineering e.d., vele

Een jarenlange ervaring is aanwezig m.b.t. UML, PROTOTYPING (structured en
evolutionair), SDM e.d., ISAC, Rational Rose,
Unix, (Open)VMS, Dos, Windows(95/98/NT/2000), X-Windows, Motif,
Uniras(AVS),
Tecplot, TGS, Java, C/C++, Fortran, Basic, Corba, html, asp


periode:01-08-2001 t/m heden
functie:IT-specialist (allround) / Softwareontwikkelaar
bedrijf:Eenmanszaak
omschrijving:Ontwerp, bouw en onderhoud van bedrijfsinformatiesystemen op
bedrijfskundig,
procesmatig en technisch-wetenschappelijk gebied, ook voor internet
toepassingen.

Recente projecten:
- Voorstel voor de aanpassing van de website van de ICT-kring Gelderland;


periode:01-02-1987 t/m 31-07-2001
functie:ICT-specialist
bedrijf:Maritiem Research Instituut Nederland
omschrijving:Ontwerp en bouw van grafische userinterfaces, voor zowel het
stroomlijnen van
bedrijfsprocessen als software op hydrodynamisch en simulatie gebied.
Betrokken geweest bij invoering QA-systeem voor software-ontwikkeling.

Recente projecten:
- Ontwerp en bouw van GUI en visualisatie voor het berekenen van de
werkbaarheid van baggervaartuigen;
- Ontwerp en bouw van GUI en visualisatie van omstromings- en
weerstandsberekeningen van schepen;
- Modellering en ontwerp van de integratie van "meten, verwerken en
rapportage" voor een meetverwerkingssysteem.
- Modellering en ontwerp van de integratie van primaire en onder-
steunende bedrijfsprocessen.

periode:01-08-1972 t/m 31-01-1987
functie:Software-ontwikkelaar
bedrijf:Ministerie van Landbouw en Visserij
omschrijving:Ontwerp en bouw van programmatuur op hydrodynaisch en
cultuurtechnisch gebied.