No Title
cv: 1207 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sTrainer/Coach
Haarlem
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-09-1965 t/m 01-06-1970 HBS-b
01-09-1970 t/m 01-04-1975 Technische Hogeschool Twente, Baccalaureaat
Towgepaste wiskunde
01-04-1975 t/m 01-10-1978 Universiteit van Amsterdam, Doctoraal Wiskunde


Specialisatie
· Ontwikkelprocesses, Methoden & tools, (Rational)Unified
Process (RUP), OO Analyse & Design, Requirement Management
· Project management & project assessment
· (Case)-Tools
· Client/Server
· Business process analyse & workflow management
· Informatie-analyse


Ontwikkelproces, Methoden & Technieken:
Ontwikkelproces: Rational Unified Process/Objectory (RUP)
Methoden: System Development Methodology (SDM), DA/FA Hoogovens
OO technieken: Unified Modeling Language (UML), OMT
Klassieke technieken: Business Process Analysis/(Re)design (BPR),
Critical Requirements Analysis, Datamodeling,
normalisatie, DFD’s, schermverloopschema’s.
Project-management technieken: work-break-down, planning,
functiepunt-analyse, risico-analyse.

(Case)Tools/pakketten:
Rational Rose, RequisitePro, ClearQuest, ClearCase,
Systems Engineer, Process Engineer, SDW

Programmeertalen 3GL:
Java, Pascal, Smalltalk, Actor, Cobol, Fortran, Assembler, Algol

Programmeertalen 4GL:
SQL, Visual Basic, Powerbuilder

Databases:
IMS, DB2, MS SQLServer, SQLBase, Sybase, Oracle, Watcom, Access


Profiel
Senior IT-Professional met 23 jaar ervaring, de laatste 6 jaar als
trainer/consultant op het gebied van Object Oriented Analysis and Design met
Unified Modeling Language (UML), Requirement Management, Rational Unified
Process (RUP) en diverse tools, zoals Rational Rose en RequistePro.
Ervaring met het begeleiden van project-teams bij RUP-implementatie en het
uitvoeren van project-assessments (quick scans). Kennis van J2EE,
software-architectuur en modelleren van systemen.
Leidinggevende ervaring, zowel in supportomgeving als in project-organisaties,
daarvan 1 jaar als Program Manager en Manager Produkt Support bij producent
van BPR/WFM-pakket en 15 jaar als Projectleider/informatie-analist in
IBM/Cobol/IMS/DB2-omgeving.
Wiskundige (academicus), onderzoekend ingesteld, methodisch sterk ontwikkeld,
geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën.


Zoekt
Opdrachten voor het opleiden en vervolgens begeleiden van software-ontwikkel
projectteams bij het aanleren en gebruiken van Rational Unified Process (RUP)
en ondersteunende tools (o.a. Rational Rose, Requisite Pro). Steekwoorden:
‘training on the job’, toepassen van het geleerde, return-on-investment van
trainingen en tools.


periode:02-02-2020 t/m 15-02-2002
functie:Trainer/Coach
bedrijf:voor Nato C3 Agency
omschrijving:Gecustomizede RUP-Intro, RUP-Req.Man. en RUP-A&D cursus voor
systeem voor
afhandelen van information-requests gebruikmakend van webtechnologie.

periode:01-09-2002 t/m 10-10-2002
functie:Trainer / Coach
bedrijf:voor Nato C3 Agency
omschrijving:Gecustomizede RUP-Intro, RUP-Req.Man. en RUP-A&D cursus voor
systeem voor
planning van bevoorrading gebaseerd op WinDNA.

Via Info-Knowledge BV

periode:15-09-2001 t/m 15-12-2001
functie:Senior Consultant
bedrijf:voor PinkRoccade
omschrijving:Begeleiden project-team bij invoeren RUP. Onderwerpen: fasering,
iteraties,
plannen, use cases en req.man., design en architectuur. Webservices met
J2EE.


periode:01-08-1997 t/m 01-06-2002
functie:Trainer / Senior Consultant / Technical representative
bedrijf:Rational Software
omschrijving:Begeleiden RUP-projecten, training binnen project, uitvoeren
project-assessments.
Geven/customizen van trainingen, op gebied van OOAD/Rose, Requirement
management / Requisite Pro, (implementing) Rational Unified Process, Managing
Iterative Development en Rational Suite.
Begeleiding klanten bij ingebruikname Rational Unified Process en de produkten
Rose, RequisitePro en Suite.
Opleiden OOAD/Rose instructors.
Certificeren van OOAD/Rose consultants en instructors.
Proof-of-concepts. SERC-onderzoek OO-tools.
Geven workshops en demo’s.


periode:01-08-1996 t/m 01-08-1997
functie:Consultant
bedrijf:Case Consult
omschrijving:Begeleiding klanten bij invoeren OO, bij ingebruikname produkten.
Geven van
trainingen, workshops en demo’s.

periode:01-03-1995 t/m 01-07-1996
functie:Manager product en customer-support / Program-manager
bedrijf:Business Review
omschrijving:Manager customer and product support. Opzetten en leiden afdeling.
Alles van
installatie t/m cursussen, klant- en verkoop-ondersteuning en
trouble-shooting.
Program Manager. Opzetten produktie-proces en leiden afdelingen
produkt-support, systeembeheer en logistiek.periode:01-12-1979 t/m 01-01-1995
functie:Projectmanager / Informatie-analist
bedrijf:Hoogovens IJmuiden
omschrijving:Leiden en uitvoeren van systeembouw-activiteiten.

periode:01-01-1979 t/m 01-12-1979
functie:Analist / programmeur
bedrijf:Computer Centrum Groningen
omschrijving:Meewerken aan project voor Gasmengstation.