No Title
cv: 1084 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant, Netwerkbeheerder, Windows-NT, Novell, Projectleider

In overleg
opdracht in: Informatietechnologie, Management en Consultancy

Basisopleiding
Atheneum


MasterClass Bedrijfssociologie (UvA)
Cursus Presentatie en Marketing (Philips)
Certified Netware Administrator (Novell)
Microsoft Certified Systems Engineer (MSCE)
Found. in IT Service Management (ITIL)
Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

In de periode van 1997 tot 1999 heeft dhr. Koenen zitting genomen
in het managementteam van Avance IT Training bv. In deze functie
heeft hij MCSE trainingen verzorgd en elke maand een presentatie
gehouen voor de werknemers van Avance Detachering bv. over een actueel
onderwerp.

Tevens heeft dhr. Koenen voor Avance Detachtering kleine
migratiprojecten begeleid.


periode:01-01-2001 t/m heden
functie:Consultant
bedrijf:Ministerie van Defensie, Lan2000 DTO
omschrijving:Package Engineering, VAI (systeem vergelijkbaar met MS SMS)
Standaardisering WinNT 4.0.
Beveiliging WinNT / Linux
Audits Documentatie
In kaart brengen van diverse werkprocessen

Applicatief, MSAccess, Databases, Linux, WinNT security, Documentatieperiode:01-02-2000 t/m 01-11-2000
functie:Netwerk consultant
bedrijf:ArboUnie
omschrijving:Optimaliseren WAN structuur (routering)
Inrichten automatiseringsafdeling
WinVNC, remote control
Upgrade servers naar SP5
DOD Design (ISDN)
Klimaatbeheersing, calamiteitenplan
NDS Design
Tests Cytrix Winframe

Cisco, UPS, Intel 220T Switch, VPN, Linux, Laser, STP

periode:01-04-1999 t/m 01-02-2000
functie:Netwerk consultant
bedrijf:ABN Amro
omschrijving:Projectgroep FIFO, implementatie en acceptatie nwe. applicaties
Dagelijks beheer netwerk, 700 gebr. WinNT 4.0.
SMS, WinInstall
Ontwikkelen, implementeren en documenteren van PowerBoot,
methode om servers unnatended op te starten.
Nwe. servers implementeren binnen domein
SafeGuard implementatie, adv. Security
Terminal Emulatie (Tandem, Dec VAX, IBM)

Exchange, SMS, ImageCast, Rumba, Exceed, protocol analyzers

periode:01-08-1998 t/m 01-04-1999
functie:Network administrator / consultant
omschrijving:Dagelijks beheer WAN, 15 lokaties, 5 tot 250 gebr.
Novell 4.11
Tuning ISDN en Multi Protocol Routing
Implementatie NDS over ISDN
Tijdsynchronisatie
Integratie WinNT 4.0 server binnen Novell 4.11
netwerk
Adviseren, ontwikkelen backup procedure
Advies implementatie Frame-Relay
Interimmanagement (afd. 5 man)

ITK ISDN, RS232, Atoomklok, Frame Relay, GSM

periode:01-10-1996 t/m 01-08-1998
functie:Directeur / Eigenaar
bedrijf:Koenen System Solutions
omschrijving:Opzetten LAN, implementeren Backup, realiseren thuiswerkplekken,
Adviseren hardware, kortlopende projecten (3 a 4 wkn.)

ISDN, Internet, Firewalls, div. financiele pakketten